+359 889 166 506
Бургас, ул.Метрополит Симеон 13
Contact

Сондов масаж

Масажътнаартикулационния апарат

и артикулационните упражнения

не самоподобряват

двигателната функцияна мозъчните системи със забавено развитие,

но и мобилизират за работа

съседните мозъчни системи.

М.Е. Хватцев.

Сондовият масаже част от комплексната медико-психолого-педагогическа работа, насочена към корекция на различните разстройства на речта.

В център«МЕТОДА ТОМАТИС» гр. Бургас, Болгария се оказва помощ на деца с особености в речевото и психическо развитие. Обикновено, в анамнезата натази категория децасе наблюдава органично поражение на ЦНС.В резултат на това, през първите годинина живот на децатасе забелязва затормозяване на речевото развитие, дизартричен синдромСДВГ синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и т.н.13179373_1309104822439879_3272307651603980963_n[1] — копия

При работа с деца от тази категория е целесъобразно да се използва сондов масаж на артикулационните органи.

Основна цел на метода – нормализиране на речевата моторика. Използвайки сондов масаж, специалистите-логопеди целенасочено въздействат на поразените участъци отартикулационните органи, като активизират и възстановяват тяхната дейност, в резултат на което значително се ускорява процесът накоригиране на звукопроизношението. С помощта на сонди извършваме различни движения, като поглаждане, раздвижване, разтриване на мускулите. Масажният комплекс се подбира индивидуално, с оглед резултатите от диагностиката. Резултатността на метода се потвърждава от данните, получени от специалистите, които работят с деца с различни речеви разстройства (гр.Москва, 2000 г.):

– дислалия- окончателно излекуване,

– скрита дизартрия и следоперационна ринолалия – 95 %,

– моторна алалия – окончателно излекуване,

– коригирането  на звукопроизношението при деца с церебрална парализа зависи от степента на поражение на двигателната сфера, запазването на интелекта и съответства приблизително на 40-80%.13124679_1309104645773230_2966809945385270520_n[1]

Сондовият масаж може да се проведепо време на всички етапи на коригиращото логопедично въздействие, но особено значимо е използването му на етапа на подготовка на артикулационния апарат към определени артикулационни движения.

Задачи на сондовия масаж

1. Нормализиране тонуса намускулите наезика, устните, намаляване на саливацията,на съдружните движения наезика и устните, на неволевите движения наартикулационната мускулатура: спастичната пареза, хиперкинезиите, атаксията, синкинезиите.

2. Активизиране на мускулните групи на артикулационния апарат с понижен тонус и мускулна слабост.

3. Формиране на мускулнинавициза овладяване на артикулацията.

4. Подготовка на условия за формиране на волеви координирани движения на артикулационните органи.

5. Укрепване на гълтателния рефлекс.

6. Опосредствено дразнене на речевите зони в кората на главния мозък чрез стимулация на мускулите на периферния апарат като цяло (при ЗРР).

Сроковете за преодоляване на нарушенията в произношението зависят от степента на речевия дефект, възрастта и индивидуалните особености на детето. Важно значение имат фактори като редовното провеждане на занятията и участието на родителите в работата по коригирането (логопедът ги обучава на елементарни похвати). По време на масажа използваме различни средства за отклоняване на вниманието: пеене на песничка, разказване на приказка, превръщане на сондите в приказни герои и т.н. Детето задължително трябва да чувства добронамереното отношение на логопеда към него!12805907_1263092100374485_80226536032541173_n[1]

УЧИТЕЛИТЕ-ЛОГОПЕДИ В ЦЕНТЪРА СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ В ГР. МОСКВАПРИ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА НОВИКОВА:  логопед от най-висока категория, академик в Руската Академия на естествените науки, академик в Международната Академия на авторите на научни изобретения и открития, Доктор на педагогическите науки, Автор на методиката за Сондов масаж на артикулационния апарат.

УЧИТЕЛИТЕ-ЛОГОПЕДИ ОТ ДЕТСКИЯ ЦЕНТЪР «МЕТОДА ТОМАТИС» гр. Бургас, ИМАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОНДОВ МАСАЖ.

Ние ще помогнем на вашите деца!