+359 889 166 506
Бургас, ул.Метрополит Симеон 13
Contact

Биоакустична корекция

МЕТОДЪТ НА БИОАКУСТИЧНА КОРЕКЦИЯ

е разработен и патентован от специалистите – неврофизиолози на Института по експериментална медицина на Руската академия на медицинските науки, отдел за физиология „И.П. Павлов”, група по невродинамична корекция на патологиите на мозъчните функции

Ефективността на метода е потвърдена

от 25-годишните научни изследвания:

 • Федерално държавно бюджетно учреждение „Научноизследователски институт по експериментална медицина” при Северозападното отделение на Руската академия на медицинските науки („ФДБУ „НИИЕМ” при  СЗО на РАМН)
 • Северозападен държавен медицински университет „И.И. Мечников”, Държавен институт за усъвършенстване на лекари към МО на РФ,
 • Санкт-Петербургска държавната педиатрична академия, Руски научен център по възстановителна медицина и курортология при Министерството на здравеопазването на РФ

Клинични изпитвания и лечебна практика в:

 • ДУ „Научноизследователски институт за спешна помощ „Н.В. Склифосовски”, № 2 ФБУ «3-ти Централен военен клиничен хоспитал „А.А. Вишневски” при Министерството на отбраната на Русия, Медицинска академия за следдипломно образование (Санкт-Петербург),
 • Държавно автономно учреждение на здравеопазването на Република Татарстан „Болница по спешна медицинска помощ”, Регионален съдов център, Татарстан и в редица други водещи клиники в Москва и Санкт-Петербург

Резултатите на изследвания са изложени в научни статии и защитени в дисертационни работи.

Разработена е и утвърдена редицата методични пособия.

ОБЛАСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА БАК

 • Възстановителна медицина и рехабилитация
 • Неврология
 • Психиатрия
 • Наркология
 • Кардиология
 • Професионална дейност (вкл. при личен състав на подразделения за особен риск)
 • Специална (Корекционна) педагогика (вкл. Олигофренопедагогика и логопедия)
 • Спорт

Методът на БАК е реализиран в апаратно-компютърния комплекс за биоакустична корекция «Синхро-С»

БАК

 • Регистрационно удостоверение № ФСР 2010/07223 от 29 март 2010 година,
 • Сертификат за съответствие (ГОСТР) № РОСС RU.ME.HO263 от 22.04.2013,
 • Лиценз за производство на медицинска техника № ФС-99-03002381 от 03 май 2011 година.

 Апаратно-компютърният комплекс за биоакустична корекция «Синхро-С» успешно се прилага в:
 

•   3-ия Централен военно-клинически хоспитал „А.А. Вишневски” при МО на РФ (гр. Москва),

•   Регионалния съдов център за спешна помощ (гр. Набережние Челни),

•   Центъра за възстановително лечение „Детска психиатрия „Мнухин” (гр. Санкт-Петербург),

•   Психиатричната болница № 3 «И.И. Скворцов-Степанов» (отдел за тийнейджъри) (гр. Санкт-Петербург),

•   Санаториума „Янган-Тау” (Република Башкортостан),

•   Медико-санитарната част № 18 – отделение за неврорехабилитация (гр. Санкт-Петербург),

•   „НИИ за детска курортология и физиотерапия” (гр. Санкт-Петербург),

•   Центъра за медицинска рехабилитация „Движение” (гр. Москва),

•   Детския неврологичен център „Прогноз” (гр. Санкт-Петербург), и др. лечебно-възстановителни институции за социална защита на населението на РФ.

Същност на метода на БАК:

В основа на метода лежи преобразуването на сигнали на електроенцефалограма (ЕЕФ) в колебания от акустичния диапазон (звуци), което позволява на пациента да възприема електрическата активност на главния мозък в реално време, и, което е много важно, непроизволно да я коригира. В хода на сеанса, пациентът в продължение на 20 минути слуша музикален фрагмент, преобразуван от апаратния комплекс «Синхро-С» от електроенцефалограмата на самия пациент. В случай, ако ЕЕГ на пациента има отклонения от нормата, синтезираният музикален сигнал се възприема от главния мозък като «неприятен и дразнещ», и единственият начин да се премахне това дразнещо въздействие е привеждане на параметрите на ЕЕГ в нормалните показатели. Постъпващите музикални сигнали постепенно активизират механизмите за обратна връзка, в резултат пациентът самостоятелно коригира електрическата активност на главния мозък, което води до хармонизиране на звукова картина, и се изразява в следните лечебни ефекти:

 Общи предимства на метода на БАК:

1.  немедикаментозно, неинвазивно лечение на функционални разстройства на централната нервна система;

2.    липса на привикване, странични ефекти и възрастни ограничения;

3.    висока ефективност, доказана от многогодишното използване;

4.    съвместимост и ускоряване на други видове лечение, намаление на медикаментозно натоварване, при някои нозологии възможността от замяна на медикаментозно лечение.

5.    всяка процедура на БАК преминава под контрол на запис на ЕЕГ по 4 канали в режим on-line (преглед и анализ на индексите). След всяка процедура има възможност да се оцени изменение на различни параметри на ЕЕГ (анализ на идексите, патерн анализ, крос-корелационен анализ).

Иновации и предимства на БАК  в сравнение с класическите методи  на биологичната обратна връзка (БОВ)

Непроизволна саморегулация

 • възможност за използване без възрастни ограничения
 • възможност за използване при дефицит на когнитивната и емоционално-волевата сфера на психическата дейност

Пълно и точно отобразяване на параметрите на ЕЕГ в звуков образ

 • честотно-временни
 • амплитудни
 • пространствени

По този начин се вземат предвид цялостността на пространствено-временната структура на БЕА, както и индивидуалността на параметрите на ЕЕГ

Работа в реално време
–    непрекъснато апаратно забавяне за преобразуване 20-30 мс

 БИОАКУСТИЧНА КОРЕКЦИЯ

(БАК) – това е синтез на технологиите

ЕЕГ – ОБРАТНА ВРЪЗКА (БОВ)

НЕВРОСЕНЗОРНА

ЕЕГ – зависима СТИМУЛАЦИЯ (параметрите на стимула са съгласувани в реално време с ендогенната активност на главния мозък)

МУЗИКОТЕРАПИЯ

С МЕТОДА НА БИОАКУСТИЧНА КОРЕКЦИЯ
се осъществяват

Активацията на структурите на мезолимбичната система при прослушване на музика за сметка на синхронизация на акустичното въздействие с ендогенната активност на главния мозък

1Menon, V. and Levitin, D.J. (2005) The rewards of music listening

Механизъм на въздействие: стимулация на структурите на мозъка, отговарящи за процеси на мотивация и подсилване – лимбичната система (най-първо на ядрото на хипоталамуса, амигдалоидно-хипокампалния комплекс и др.)

Лечебен ефект от въздействието

• възстановяване на функционалното състояние на ЦНС – нормализация  на параметрите на електроенцефалограма

• нормализиране на психофизиологичните и психологичните показатели (подобряване на психоемоционалното състояние, подобряване на настроението, повишаване на активността, понижаване на емоционалното напрежение и уморяемостта, нормализиране на съня и апетита, намаляване на фиксираността върху своето състояние, понижаване на показателите за невротичност, депресивност и др.);

• хемодинамичен (централна и вегетативна регулация на кардио-респираторната система, подобряване на съдовата реактивност, нормализиране на артериалното налягане и т.н.);

• имуномодулиращ;

• аналгезиращ (главоболие тип „напрежение”, функционални главоболия и ангинозни болки при стенокардия и инфаркт на миокарда, други видове болки);

• обменно-трофичен;

• стимулиращ и възстановителен (стимулация на психичното и речевото развитие при деца със забавяне на речевото и психоречевото развитие, ефективно възстановяване на речевите и когнитивните функции след органично поражение на главния мозък и др.)

ПОКАЗАНИЯ
Неврология, психиатрия:

1.  Нарушаване на психическото развитие (забавяне на умственото развитие, умствена изостаналост, аутистичен синдром).

2.  Нарушение на речевото развитие (дизартрия, дислалия, общо недоразвитие на речта, алалия, дисграфия, дислексия).

3.  Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност.

4.  Неврозоподобни нарушения (тикове, енуреза).

5.  Главоболия тип „напрежение”. Мигрена.

6.  Поледици от острото нарушение на мозъчното кръвообращение (ОНМК), органично поражение на главния мозък, черепно-мозъчни травми.

7.  Хипоксемично-исхемични поражения на ЦНС от перинатална генеза.

8.  Адаптация към училищно-предучилищни учреждения. Общо оздравяване на организма и психопрофилактика: Повишаване и подкрепа на оптимално ниво на адаптационните възможности на организма и на процеса за саморегулиране.

Нормализиране на психофизиологичното състояние, включително при лица с високо ниво на нервно-психическо напрежение (служители в спасителни и военно-силови структури, оператори и др.):

 1. Отстраняване на синдрома „хронична умора”. Отстраняване на последиците от стреса. Посттравматичен стрес. „Синдром на загуба”.
 2. Лечение на невротични, неврологични разстройства. Лечение на психични разстройства (тревожен синдром, фобичен синдром (панически атаки), астено-депресивен синдром). Лечение на емоционални разстройства: тревога, безпокойство, повишена раздразнителност, умора, намалена трудоспособност, вътрешно напрежение, понижен фон на настроението. Лечение на разстройства на съня, апетита.
 3. Вегето-съдови нарушения (както от диенцефален произход, така и парасимпатични кризи).
 4. Последствия на ОНМК,  органично поражение на главния мозък, черепно-мозъчни травми: възстановяване на когнитивните функции и речевите нарушения, нормализиране на психофизиологичен статус.

Наркология:

 1. Лечение на постабстинентни разстройства при пациенти, употребяващи алкохол и наркотици.
 2. Повишаване на съпротивата на организма към каквито и да е зависимости (игрални, алкохолни, наркотични, психогенно преяждане и т.н.).

Кардиология:

 • Нормализиране на артериалното налягане (хипертонична болест 1-2 стадия, вегетосъдова дистония).
 • Нормализиране на психофизиологичното състояние на пациенти след инфаркт на миокарда. Купиране или намаляване на ангиозни болки. Подобряване на системната и регионарната хемодинамика.
 • Профилактика на сердечно-съдовите заболявания.

Гастроентерология:

1.   При язвени болести на стомаха и дванадесетопръстника, хронични гастрити, колити (намаляване на психоемоционалното напрежение и повишаване на саморегулация, премахване  на болков синдром, нормализиране на апетита, нормализиране на вегетативния статус)

2.    При синдром на раздразнено дебело черво (нормализиране на работа на дебелото черво, отстраняване на болки).

3.    Функционален запек

Дерматология:

При атопичен дерматит (ефективно отстраняване на сърбеж, намаляване на време на лечение, увеличаване на продължителността на периода на ремисия).

Пулмология:

1.   Бронхиална астма (подобряване на функционалното състояние на централната нервна система при пациенти с бронхиална астма, съпровождащо се с подобряване на показатели на функцията за външно дишане (забавено дишане, увеличаване на жизнения капацитет на белите дробове и показатели на бронхиалната проходимост, намаляване на прояви на хипоксемия и хиперкапния).

2.    Състояние след пренесена пневмония.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 • Остър следоперационен период;
 • Хипертонична криза;
 • Остри инфекциозни заболявания;
 • Остри нарушения на мозъчното и гръбначномозъчното кръвообращение;
 • Инфаркт на миокарда в остър период;
 • Остри и подостри възпалителни заболявания на главния и гръбначния мозък, неговите обвивки (миелит, менингит и т.н.);
 • Остри кръвотечения

Внимателно: при епилепсия

Препоръчан курс: от 7 до 5 сеанси по 15-25 минути.

КЛИНИЧНИ ПРИМЕРИ И РЕЗУЛТАТИ

 ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАК

1.           Възстановяване на функционалното състояние на болни от невроза с астеничен синдром в курса на процедурите на БАК.

2.           Реструктуриране на биоелектричната активност на мозъка по време на сеансите на БАК.

3.           Възстановяване на психоемоционалното състояние на болни с органично поражение на мозъка.

4.           Възстановяване на функционалното състояние на ЦНС на психосоматични болни въз основа на примера на атопичен дерматит.

5.           Резултати на медицинска рехабилитация на болни с инфаркт на миокарда.

6.           Динамика на клинически признаци на СДВХ.

7.           Влияние на биоакустичната корекция в съчетание с корекционно-развиващи занятия върху емоционалната сфера на деца със забавено психическо развитие от церебрално-органичен произход.

8.           Биохимично изследване на кръвта на сеансите на БАК.

9.           Реструктуриране на ЕЕГ на пациента със забавено речевото и психическото развитие на сеансите на БАК

10.       Абилитация на бебета с прилагане на БАК