INTERNATIONAL INSTITUTE OF SPEECH PATHOLOGY

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

научни изследвания и развитие на нови модерни подходи за корекция на речевите нарушения, като се използват методи на автора и модерен международен опит логопедична терапия;
публикуване на монографии и статии по съвременен логопедична корекция технологични тежка говорни нарушения;
обучителни семинари в структурата на обучение в Русия, страните от ОНД, Европа, САЩ.

Website: http://iiosp.com/