+359 889 166 506
Бургас, ул.Метрополит Симеон 13
Contact

Терапия по метода на Томатис

 

Здравейте, скъпи мои родители!!!! С радост ви съобщавам, че се случи това, което всички ние очаквахме с такова нетърпение – нашият клуб «Хармония» се снабди с висококачествената чуждестранна аналогова апаратура Томатис!!!!!

Както всички вие добре знаете, посочената швейцарска апаратура беше поръчана и доставена от нашия клуб в Полша, където аз бях поканена също и  за обучение и сертификация на нашата дейност. Искам да споделя с вас  своите впечатления, както и важна информация!

В продължение на 11 дни, от 15 до 25 юли 2014 г., аз преминах през обучение по методиката на Алфред Томатис и други най-съвременни чуждестранни технологии в г. Варшава (Полша) в базата на Центъра  по Аудио-Психо-Фонология ESPACE, получих сертификати, подтвърждаващи разрешението за провеждане на диагностично изследване, терапевтична корекция по методиката на А.А.ТОМАТИС на професионална апаратураBessonот Швейцария (с аналогов звук). kiseleva 2014 32

Обучението е проведе от следните специалисти:

 • Управителя на  центъра МАЛГОЖАТА ШУРЛЕЙ (психолог, аудио-психо-фонолог, дефектолог-логопед, треньор, терапевт):завършила отделението по социални науки и комуникации на Парижкия университет, специализирала социална психология, клинична психология, психотерапия. Има многогодишна практика във Франция и Великобритания под ръководството на професор Алфред Томатис, създател на уникален метод за тренировка на слуха, имаи многогодишен опит в приложението на аудио-психо-фонологични методи за лечение на деца, юноши и възрастни пациенти.

tom3Техническият ръководител на Центъра за Аудио-Психо-Фонология ESPACE в г.Варшава Лешек Здолски.

tom5Директорът на швейцарската компания BESSON Кристоф Бесон е основател и директор на компанията, като той има опит от над двадесет години, работейки в сферата на аудио-психо-фонологията в международна среда. Кристоф Бесон е официален доставчик на Томатис Electronic. Той работи много години в тесен контакт със създателя на «електронното ухо» доктор Алфред Томатис и продължава работата си от 2002 година като независим доставчик под името Бесон ® Швейцария.

tom1

От юли месец 2014 г. компаниите Audio-Psycho-FonologiiESPACE и BESSON са ПАРТНЬОРИ на център «Хармония».

Допълнително в рамките на семинар преминах през следното обучение:

 • обучение за работа с Интерактивен метроном (INTERACTIVE METRONOME), насочено към корекция на темпо-ритмичната страна на речта. Тази дейност трябва активно да се включва в работата с деца с нарушения, като дефицит на внимание, алалия, ремоделиране на двигателния акт и детска церебрална парализа, хиперактивни деца, като специално внимание бихме искали да обърнем на формирането на правилен говор при деца със заекване!

tom foto 8

 • обучение по иновационната методика Play Attention, която понастоящем се използува активно в чуждите страни. Тази технология е насочена към развиването на вниманието (задържане на вниманието независимо от наличието на дразнители), мисленето, паметта, зрително-пространствената координация, корекция на грубата и фината моторика.
 • практическо използуване на камертони с ниска честота в корекционната работа, а също и с висока честота. Работата с камертоните се провежда в рамките на терапевтични сеанси с деца с разстройства от аутистичния спектър, ДЦП, кохлеарна имплантация, алалия. Нискочестотният камертон се използува допълнително в логопедията с цел провеждане на ДЪЛБОК масаж.

tom foto 7

 

В какво се заключава методът на А. Томатис и уникалността на създаденото от него «електронно ухо»??!!!

Французинът Алфред Томатис (тогава работещ католекар-отоларинголог) е направил откритие в средата на XX век, което в науката е известно като ефект на Томатис: ГЛАСЪТ СЪДЪРЖА ТОВА, КОЕТО УХОТО МОЖЕ ДА АНАЛИЗИРА. ГЛАСЪТ СЕ ПРИСПОСОБЯВА КЪМ ТОВА, КОЕТО СЕ ЧУВА.

В резултат от многобройните проведени практически изследвания през 1954 година този ефект е потвърден от Парижката Академия на науките. В чужбина в продължение на няколко десетилетия методът на А.Томатис се въвежда активно в училищните програми, използува се активно в частните центрове като база за корекция на много говорни и двигателни проблеми. Понастоящем във Варшава започват пробни курсове по тази методика с деца в кома!!! И родителите, и лекарите, и специалистите виждат, как започва «оживяване» на главния мозък! Първа сълзичка, първо леко трепване на пръстче. Тренингът сякаш учи мозъка да анализира звуковата информацияс помощта на ушите.

Методът на Томатис се прилага при разстройства в аутистичния спектър, детска церебрална парализа, алалия, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, хипердинамичен синдром, забавяне в развитието на говора, забавяне в психоречевото развитие и т.н. Тренингът се прилага и при деца с епилепсия (при това не трябва да забравяме за постепенното дозирано повишаване на честотата на звука – на първия етап до 4.000). Целта на всеки етап е ушите да станат първичен вход за звуците, а костният (телесният) вход да стане второстепенен. Само в този случай звуковите сигнали се обработват вярно. Да учимдецата да слушат активно,, т.е. не просто да чуват, а да слушат, възприемат и анализират), а оттук да привикваме детото към правилен (контролиран) говор. Следствие от това е психологическият комфорт, цялостното подобряване на работата на  психиката.

 

tom foto 2

 

Родителите често не могат да разберат, защо детето мълчи «Той разбира абсолютно всичко»!Обръщат се към специалист и чуват в отговор дежурните думи «ще чакате»! Децата с разстройства в аутистичния спектър, ДЦП, СДВГ, общо недоразвитие на речта и алалия при свръхчувствителен слух не могат да използуват това, което чуват в речта. Всички звуци се възприемат веднага с цялото тяло, а оттук има два варианта на реакция – или те се чувствуват «в огромен куп от звуци»,  при което самите те започват да викат, да запушват уши, или стават безучастни и се затварят в себе си, «отключват се от света». Какво се случва при този процес?! До 2 години детето слуша с лявото ухо (развива се дясното полукълбо: ритми, емоции, срички и др.). А контрол над речта трябва да  извършва лявото полукълбо, което се формира по-късно.

tom10 1

При особените деца дясното ухо не започва да доминира след навършване на 2 години, оттук се наблюдава и нарушение в анализирането на речта и нейното използуване, т.е. продължава само емоционалното възприемане на речта (харесване или нехаресване на гласа, строг или нежен глас и т.н.), а смисълът се разбира трудно. Същото е и при децата с разстройство на звукопроизношението – изглежда, сякаш звуците са изградени, а в речта е пълна «каша», пак се наблюдава слабо функциониране на лявото полукълбо. Необходимо е да се активизира функционирането на дясното ухо. Нещастните логопеди само свиват рамене, а помощ има – това е тренингът на А.ТОМАТИС.

 

tom foto 6

 

Когато дясното ухо чува добре, възприема и анализира, тогава информацията веднага отива в лявото полукълбо.

По този начин дясното ухо е свързано с контрола на речта, с нейното разбиране (т.е. човек трябва да възприема информацията с дясното ухо), а лявото – с появата на емоции, емпатии. Методът на Томатис ни помага да съвместим тези функции.

Целта на работата по методиката на Томатис е развиване на слуховото внимание (а не на физическия слух!!) като основа на умението да слушаш себе си, на гласа, на дишането и като цяло на психиката.

В основата на лечебния тренинг са 3-те закона, които е формулирал Алфред Томатис:

 1. «В гласа се намира това, което нашето ухо може да чуе». Терапевтът чрез тренинга учи детето да анализира постъпващите звуци, при което укрепват мускулите на ухото, които го защитават от звукови претоварвания. При деца с РДА и хиперактивност тази методика помага да се повиши нивото на толерантност (при работата звуците не се изолират). Чрез въвеждане от А.Томатис на бутоните Delay u Precession можем да повишим нивото на звуковия, въздушния канал, което способствува за развитие на речта, на нейния контрол, помога да се намали хиперчувствителността на кожата, тялото. Само в методиката на А.Томатис има разделяне на работата на тези два канала!
 2. Ако с помощта на упражнения терапевтът е възстановил правилното слушане, веднага се появява «новият живот» на гласа – разнообразни звуци, ритми, интонация. В рамките на този закон А.Томатис е разработил допълнителна терапия за деца и възрастни със заекване. Лекарят разкрива влиянието на звуците от всички честоти на костната тъкан, а оттук влиянието на работата на вътрешните органи (което може да се види при дълбокия  анализ на аудиометрията).
 3. При продължително въздействие върху слуховите рецептори се постига устойчив ефект в следните блокове:енергия(постига се чрез слушането на високи честоти, което следва от физиологията),стойка на тялото(баланс, равновесие, ритъм),слух(слушане, концентрация на вниманието). Ако детето изостава в своето развитие и водещо остава лявото ухо с развито дясно полукълбо, тогава ние наблюдаваме деца, които се ориентират повече от интонацията, гласа, чуват срички, а не думи, имат звукова свръхчувствителност. Нашите особени деца в болшинството си са  „с ляво ухо“. Чрез продължителна стимулация на дясното ухо терапевтът стимулира развитието на лявото полукълбо, което е отговорно за аналитичната функция и нормално се развива след навършване на 2 години – това е разбиране на смисъла на думите, фонетичен анализ и т.н., а оттук следва и появата на осмислена реч.

Методът на Томатис се базира на използуването на прибор, който представлява идеален модел на човешкото ухо. Самата терапия представлява микрогимнастика на мускулите на средното ухо (своеобразен тренинг). От качествената работа на тези мускули в крайна сметка зависи работата на мозъка.

tom foto 5

 • Звуковото въздействие се извършва с помощта на специално устройство – електронно ухо. През слушалките, които имат и костна проводимост, детето прослушва определени файлове със запис на класическа музика, Моцарт, григориански песнопения, филтрирана музика, сгъстена музика, майчиния глас и т.н. Обикновените сигнали се съчетават с високочестотни и нискочестотни сигнали. За развитието на кората на главния мозък е необходимо да се слушат високи честоти. Още в утробата на майката детето чува само високи честоти и при това използува активно костния канал. А когато детето се роди, ухото му се учи отново да слуша, при това се започва вече от ниските честоти и с всяка измината година неговият диапазон се увеличава с 1 блок.Изучаване на ЧУЖД ЕЗИК!!!!Често към нас се обръщат родители с проблем за трудно изучаване на английски или немски език. Особено значим е ефектът на методиката на Томатис при изучаването на чужди езици. Преди започване на етапа на лечение се извършва аудиометрия с цел проучване на чуваните честоти на детето и възрастния, уточнява се запитването на клиента (какъв език желае да изучава детето), и тъй като всеки език има своя честота на звучене, се подготвя индивидуален етап на лечение с набор от звуци с определена честота. Испанският език има в диапазона си звуци с честота от 125 до 500 Hz, английският език има диапазон на звучене от 1800 до 12000 Hz  ит.н., а чува ли вашето дете тези честоти? Елате при нас и ние заедно ще помогнем на ученика!Ще видите, че само след няколко етапа на терапия по метода на Томатис децата с алалия и аутизъм, СДВГ (синдром на дефицит на внимание и хиперактивност) и други нарушения ще развият слуховото си възприятие, което от своя страна ще доведе до значителни изменения:
  • в речево отношение (повишаване на нивото на комуникабелност до 89%, на качеството на речта – 74%, до положително решаване на проблемите с дисграфията и дислекцията –до 74%);
  • в интелектуално отношение (повишаване на концентрацията на вниманието – до 86 % , подобряване на паметта – 73%, на мисловната дейност – 82%;
  • в областта на емоционалното и личностното развитие (намаляване на нивото на разстройства от аутистичния спектър, на невротични прояви – 80 %);
  • А как хармонично ще се развиват семействата с особено дете, как ще настъпи взаимно разбиране в семействата с приемно дете! При съвместно преминаване през първия курс се изгражда по-тясна взаимна връзка между майката и детето.

tom14

ТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА

 • Преди съставянето на ИНДИВИДУАЛНА терапевтична програма се извършва аудиометрична диагностика, попълва се тест-анкета, разработен от Центъра по аудио-психо-фонология ESPACE;
 • По-нататък следва разшифровка на аудио-графиката (анализ на възприятието на въздушния и костния канал, откриване на водещото ухо, селекция и т.н.) и цялостно консултиране на родителите с изработване на поетапно провеждане на лечение по методиката на ТОМАТИС;
 • Задължителният тренинг е 45 часа. Работата се провежда на етапи. Първият етап е 30 часа (по 2 часа на ден), а по-нататък след 3-4 седмици се провежда втори етап от 15 часа.  В продължение на 30 минути се провежда емпирична стимулация на мозъка, за да се настрои мозъкът на работна вълна. В процеса на тренинга се извършва логопедична и дефектологична корекция;
 • В края на етапа се провежда диагностика, по резултатите й се съставя мониторинг, на базата на който се извършва консултиране на родителите;
 • При необходимост първият терапевтичен етап  се провежда от специалиста съвместно с майката (при това за майката този етап е безплатен). Тази процедура е особено актуална за изграждането на благоприятни  вътрешносемейни отношения и в семейства с приемно дете;
 • Продължителността на целия тренинг зависи от индивидуалните особености на детето, освен това целта е постигане на устойчиви резултати с дълготраен ефект;
 • Всяко произведение, което се използува с лечебна цел, е насочено към решаване на определена коректировъчна цел.
 • ИЗПОЛЗУВАНЕ В РАБОТАТА НА ЗАПИС НА МАЙЧИНИЯ ГЛАС.

Внимание!!!!!!! В момента се извършва записване за провеждане на  диагностична аудиометрия и се прави списък на желаещите за преминаване през етапите на лечение по метода на ТОМАТИС. С предимство са децата, посещаващи център „Хармония“.

За семействата, чиито деца посещават груповите занятия «Приятели близо до вас»,се провеждат безплатно първична аудиометрия, анализни тестове и консултиране.